بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/07/03
کل خالص ارزش دارائی ها 165,873,492,148 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 2,029,803 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 2,029,803 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 2,045,965 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 81,719

صندوق سرمایه‌گذاری توس ایرانیان

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/05/16

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان پاداش سرمايه

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه

مدیر ثبت:

موسسه اعتباري ملل

مدیران سرمایه گذاری:

چيچك نوري

حسابرس:

موسسه حسابرسي بيات رايان

نمودار‌ها