بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/07/23
کل خالص ارزش دارائی ها 257,877,917,106 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 3,458,060 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 3,455,919 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 3,488,197 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 74,573

صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان یکم ملل

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/05/16

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان پاداش سرمايه

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

مدیر ثبت:

موسسه اعتباري ملل

مدیران سرمایه گذاری:

احسان احمدي تركماني، پوريا تسليميان، قاسم عاشوري

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

نمودار‌ها