بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/03/28
کل خالص ارزش دارائی ها 182,827,558,138 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 2,727,670 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 2,727,670 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 2,754,041 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 67,027

صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان یکم ملل

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/05/16

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان پاداش سرمايه

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه

مدیر ثبت:

موسسه اعتباري ملل

مدیران سرمایه گذاری:

احسان احمدي تركماني، پوريا تسليميان، قاسم عاشوري

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

نمودار‌ها