بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/11/23
کل خالص ارزش دارائی ها 151,213,208,713 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,964,420 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,964,420 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,981,541 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 76,976

صندوق سرمایه‌گذاری توس ایرانیان

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/05/16

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان پاداش سرمايه

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه

مدیر ثبت:

موسسه اعتباري ملل

مدیران سرمایه گذاری:

چيچك نوري

حسابرس:

موسسه حسابرسي بيات رايان

نمودار‌ها