تاييد صورت جلسه مورخ 1396/01/23 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار

بدین‌وسیله به استحضار سرمایه‌گذاران محترم می‌رساند، پیرو نامه شماره 21322/122 مورخ 1396/03/06 سازمان بورس و اوراق بهادار، صورت‌جلسه مورخ 1396/01/23 صندوق سرمایه‌گذاری توس ایرانیان مبنی بر تغییر نام صندوق، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.