آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری توس ایرانیان

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری توس ایرانیان

بدین‌وسیله از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع صندوق  که در تاریخ 1395/11/04 ساعت ١٤ در آدرس تهران، خیابان سهروردی شمالی، نرسیده به آپادانا، کوچه شریف، پلاک ٢٨ طبقه سوم برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

دستورات مجمع به شرح ذیل است:

·         تصمیم گیری در خصوص تغییر نوع صندوق از صندوق با درآمد ثابت به مختلط بدون ضامن نقدشوندگی

·        تصویب اساسنامه جدید صندوق

·        تصویب امیدنامه جدید صندوق

تصمیم گیری در رابطه با تغییر نام صندوق