سود دوره ای

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری توس ایرانیان می رساند، بازده صندوق مذکور برای دوره سه ماهه منتهی به ١٥/٠٦/١٣٩١ ، ٢٠.٤٣% محقق گردید.