پرداخت سود

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری توس ایرانیان می رساند، سود سه ماهه صندوق مذکور برای دوره مالی منتهی به ١٥/٠٩/١٣٩١ ،  ٢٠.٨٤%پرداخت گردیده است.