سود دوره ای

به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري توس ايرانيان مي رساند، بازده پرداخت شده به سرمايه گذاران برای دوره سه ماهه منتهی به ١٣٩٢/٠٠٦/١٥، ٢٠.١٣% بوده است.