تغيير متولي صندوق

به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق توس ايرانيان مي رساند متولي صندوق مذكور بنا بر تاييد سازمان بورس اوراق بهادار در تاريخ ٢١/٠٨/٩٣ از موسسه حسابرسي بيات رايان به شركت مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه تغيير يافت.