تغيير در مقطع زماني پرداخت سود حاصله در صندوق

به اطلاع سرمايه‌گذاران محترم "صندوق سرمايه‌گذاري توس ايرانيان" مي‌رساند، از اين پس مقطع زماني محاسبه تقسيم سود حاصله در صندوق به صورت فصلي و در پايان روز پانزدهم آخرين ماه هر فصل خواهد بود.