تغيير در نرخ سود صندوق

به اطلاع سرمايه‌گذاران محترم "صندوق سرمايه‌گذاري توس ايرانيان" مي‌رساند كه نرخ سود صندوق از ٥/١٦% به ٢٠% افزايش يافته است. اين تغيير از ٠١/١٢/١٣٩٠ اعمال مي‌گردد.