تغییر کارمزد ابطال

به اطلاع سرمایه گذاران محترم " صندوق سرمایه گذاری توس ایرانیان " می رساند که  کارمزد متغیر و ثابت ابطال صندوق حذف گردیده است.