حذف کارمزدمتغیرابطال

به اطلاع می رساند درجهت افزایش رضایتمندی سرمایه گذاران محترم دوره کارمزد متغیرابطال صندوق سرمایه گذاری توس ایرانیان  حذف گردیده است. این تغییر از تاریخ ١٧/٠٨/١٣٩١ اعمال می شود.