پرداخت سود دوره ای

به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري توس ايرانيان مي رساند،بازده پرداخت شده به سرمايه گذاران صندوق مذكور براي دوره سه ماهه منتهي به ١٥/٠٣/١٣٩٢ ، ٢٠% بوده است.