پرداخت سود دوره ای

به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري توس ايرانيان مي رساند، سود پرداخت شده به سرمايه گذاران صندوق مذكور براي دوره سه ماهه منتهي به  ١٥/٠٣/١٣٩٣، ١٣/١٩ درصد بوده است.