آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری توس ایرانیان (در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود)

آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری توس ایرانیان (در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود)
ثبت شده به شماره ١٠٨٩٧ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ٢٧٩٣٦ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
به استحضار می رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری توس ایرانیان در تاریخ ١٨/١٠/١٣٩٢ و تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار، بندهای امیدنامه در خصوص امکان مشارکت صندوق در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار با درآمد ثابت و هزینه¬های صندوق و سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس تغییر یافت. همچنین، صورت¬های مالی سالانه منتهی به ١٥/٠٥/ ٩٢ تصویب شد. علاوه براین، مواد اساسنامه در خصوص ساعت ارسال درخواست صدور و ابطال و امکان مشارکت صندوق در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار با درآمد ثابت تغییر یافت. اطلاعات بیشتر در تارنمای صندوق به نشانی www.toosfund.ir دردسترس علاقه مندان می باشد.