آگهي برگزاري مجمع صندوق سرمايه‌گذاري توس ايرانيان

آگهي برگزاري مجمع صندوق سرمايه‌گذاري توس ايرانيان
(در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پيش بيني سود)
ثبت شده به شماره ١٠٨٩٧ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ٢٧٩٣٦ نزد مرجع ثبت شركت‌ها و موسسات غير تجاري
به استحضار سرمايه‌گذاران ممتاز و اركان صندوق سرمايه‌گذاري توس ايرانيان مي‌رساند مجمع صندوق مذكور در تاريخ ٢٨/٠٨/١٣٩٣ ساعت ١٠ در محل شركت تامين سرمايه نوين به نشاني خيابان قائم مقام فراهاني، كوچه آزادگان، پلاك ١٧ برگزار خواهد شد