تقسيم سود دوره ايي

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری توس ايرانيان می رساند،   سود تقسيم شده به سرمايه گذاران براي دوره  منتهي به ١٣٩٣/٠٩/١٥   ٢٢.١٧% مي باشد.