بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 موسسه اعتباری ملل 18,000 %90.00
2 شركت مشاور سرمايه گذاري معيار 2,000 %10.00